“Joer, con esta polla da gusto mear.” (Jortite).

Frase de Anmimo